Utbildning i TEAMS för utbildning

”…mycket bra tempo, lugnt och fint”/ord från deltagarutvärdering Rätt använt kan Teams uppenbart bli ett effektfullt nav i undervisning. Inte minst när det gäller att dela ut uppgifter, länkar, material mm till elever. Hur mycket tid har lärare traditionellt lagt på att dela ut stenciler – inkl säkerställa att frånvarande elever senare fått, liksom förhålla sig till elever som ”tappat bort” ännu ett papper? Med Teams slipper vi det framöver! Det blir också en tydlig signal till elever om att även de bär ett ansvar för att låta sig informeras, samtidigt som vi faktiskt underlättar deras vardag och – i linje med läroplanens skrivningar – lär dem hantera en digital vardag och arbetsliv i vardande.

bra att få konkreta tips på hur man ska tänka kring Team, kanaler och uppgifter”/deltagarord 

Per Holmströmförstelärare Gränbyskolan och Peter Eriksson, digital handledare på utbildningsförvaltningen visade även hur man kan samla in uppgifter med hjälp av teams, liksom använda samarbetsytor där elever kollaborativt kan utveckla sina och andras kunskaper. Tretimmarsutbildningen gick från grunderna till mer konkret klassrumsarbeteinkl värdefullt erfarenhetutbyte och kaffepaus lärare emellan 

Detta var första av fem identiska utbildningstillfällen denna höst – det finns ännu platser kvar att anmäla sig till, via kursbokningssystemet! 

 

 

 

3 september 2019