ULF har utvärderats och ska bli permanent

Forskningssamarbetet ULF (Utbildnings, Lärande Forskning) blir permanent

Forskningssamarbetet ULF (Utbildnings, Lärande Forskning) där bland annat Uppsala kommun och Uppsala universitet ingår har varit en försöksverksamhet som har pågått sedan 2017. Nu har de fem åren med ULF sammanfattats i en slutrapport som ska ligga till grund den fortsatta verksamheten som ska bli permanent.

Pressmeddelande och slutrapport från ULF

Läs mer om den forskning som pågår i Uppsala kommuns skolor och förskolor:

Pedagog Uppsala – Forskning och utveckling

7 mars 2022