Tomas Rylander på Valsätraskolan tilldelas pedagogiska ledarskapspriset 2019

Ett unikum som rektor och en engagerad ledare som alltid tar sig tid för elever och personal. Så lyder delar av nomineringarna som ledde till att Tomas Rylander, rektor på Valtsätraskolan, fick årets pedagogiska ledarskapspris.

Det var mycket tissel, tassel och hemlighetsmakeri när priset till årets pedagogiska ledare skulle delas ut på tisdagen. Kollegorna på Valsätraskolan samlades i personalrummet, utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund smet snabbt in genom entrén och pristagaren själv, satt totalt ovetandes i ett möte.

Fyra priser totalt

Ledarskapspriset är det första av årets pedagogiska priser som delas ut. Under de närmaste veckorna kommer de pedagogiska lärarpriserna att delas ut till lärare i förskola, grundskola och gymnasium. 9 december hålls en gemensam prisceremoni i samband med kommunfullmäktige på Uppsala Konsert & Kongress.

Jubel och applåder

Det var Anders Pettersson, områdeschef i grundskolan, som hade ”bokat” mötet med Tomas Rylander och det var även han som berättade för Tomas att det väntade en överraskning i personalrummet. Väl där möttes Tomas av jubel, applåder och blommor.

–Utbildningsnämnden delar ut pedagogiska ledarskapspriset till en skolledare som har lyckats särskilt väl med sitt ledarskap på sin skola. Därför är det en ära att få vara med och gratulera Tomas Rylander, sa Helena Hedman Skoglund (L).

Skapat ett positivt klimat tillsammans

Nomineringarna för det pedagogiska ledarskapspriset har bedömts utifrån tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap. Tomas Rylander var överraskad, glad och hade sina egna funderingar kring varför han fick priset.

–Jag tror att jag får priset för att det har varit en positiv utveckling i den här skolan, som jag har varit en del av. Vi har skapat ett positivt klimat. Inte minst i atmosfären mellan elever och lärare. Det är roligt att känna att personalen har nominerat mig utifrån ett sådant perspektiv, sa han.

Pedagogiska priserna

De pedagogiska priserna inom samtliga kategorier går till engagerade och inspirerande pedagoger och skolledare som utvecklar lärandet och på samma gång skapar en trygg lärmiljö för barn och elever. Priserna kan gå till pedagoger och skolledare i både kommunala och fristående skolor.

Det är kollegor till pedagoger och skolledare, elever och vårdnadshavare som har skickat in nomineringar och utbildningsnämnden har fattat beslut om vilka som ska få priserna. 

På uppsala.se finns mer information om de pedagogiska priserna.

20 november 2019