Sommargymnasiet i Uppsala fick besök av utbildningsministern

Sommargymnasiet är extra viktigt i år, efter den tuffa våren på gymnasieskolorna. Upplägget med korta dagar, små klasser och färre antal kurser har visat sig vara ett lyckat koncept. 24 juni fick sommargymnasiets lärare och elever på Fyrisskolan besök av utbildningsminister Anna Ekström och Helena Hedman Skoglund, ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala.

Anna Ekström och Helena Hedman Skoglund i ett klassrum på Fyrisskolan

En kort tid efter att efter att gymnasieskolorna gått från distansundervisning till undervisning på plats på skolorna igen besökte Anna Ekström sommargymnasiet på Fyrisskolan i Uppsala. Detta var hennes första besök på en skola på 112 dagar.

Anna Ekström visades runt på skolan och fick en pratstund med både elever och lärare och fick en bra bild av vad sommargymnasiet betyder för elever som inte har godkända betyg i alla ämnen.

Hjälp till bättre betyg

Sommargymnasiet är en intensivkurs för gymnasieelever som behöver extra hjälp att nå godkänt betyg. Elever i Uppsala kommun kan söka till sommargymnasiet, både från kommunala och fristående gymnasieskolor. Under sommaren kan eleverna läsa in max två kurser och undervisningen sker i små grupper om runt 7–17 elever. På grund av corona är storleken på klasserna max 10 elever i år för att minska smittspridningen. Skoldagen är mellan 9.00 och 12.00. Läxhjälp finns att få fram till 15.00 på skolan, efter det finns en jour för de som behöver hjälp med sin matteläxa.

Korta dagar ger högre motivation

Måns Wikstad är samordnare för Uppsalas sommargymnasium och säger att det är viktigt att eleverna tycker att det är kul på sommargymnasiet, då blir slutresultatet bättre. Om eleverna vet att dagarna är korta och att det finns tid för sol och bad efter skolan ökar motivationen att studera de timmar som eleverna är på skolan.

Måns Wikstad är programrektor på Fyrisskolan och samordnare för sommargymnasiet

I år är det 954 elever som går på sommargymnasiet, det är runt 300 fler elever jämfört med förra året. Att ökningen är så stor i år kan bero på distansundervisningen som alla gymnasieelever haft under coronapandemin. Sommargymnasiet kan vara ett framgångsrikt stöd för elever som under denna tid har haft svårare förutsättningar att nå kunskapskraven.

Skolan har i år tydliga regler för hur undervisningen anpassas utifrån det rådande läget med coronapandemin.

Guld värt med sommargymnasiet tycker eleverna

Eleverna som fanns på plats på skolan vittnade om att sommargymnasiet är guld värd för elever som behöver stöd med att nå godkänt betyg i vissa ämnen. De ansåg att mindre studiegrupper tillsammans med de korta dagarna och de engagerade lärarna gör att de lättare klarade kurserna.

En av eleverna säger att det är mycket lättare att lära sig på sommargymnasiet. I de mindre grupperna får de ett starkare självförtroende och vågar ställa frågor som de inte gjort i den större klassen på ordinarie gymnasieskolan.

Det var en nöjd Anna Ekström som lämnade sommargymnasiet och gav sig iväg i sommarvärmen.

25 juni 2020