Snittar och bubbel förgyllde invigningen av nya forsknings- och utvecklingsmiljöer

Onsdagen den 5 februari hölls det på Tiundaskolan en symbolisk invigning av de forsknings- och utvecklingsmiljöer som utvecklats inom ramen för den nationella försöksverksamheten, ULF (utveckling - lärande - forskning), kring praktiknära forskning som Uppsala kommun ingår i tillsammans med sin avtalspartner Uppsala universitet.

Det var ett fyrtiotal forskare och lärare som genom forskningsprojekt, forskningscirklar eller våra utvecklingsprojekt är involverade i forskningsmiljöerna som hade mött upp tillsammans med ledningspersoner från våra tre skolformer. Vad en forskningsmiljö är, var också huvudtemat i den visuella presentation fyra kommunala lektorer gav. 

Genom fyra kartonger och ett stort antal skyltar skapades en fördjupad förståelse av begreppen. Dessförinnan hade Olle Bergh som är koordinator för ULF i kommunen hälsat alla välkomna och utbildningsnämnden ordförande Helena Hedman Skoglund gett nämndens syn på det stora värdet av projektet. Hon framhöll tydligast nyttan för elevernas resultat men också kommunens möjligheter att som arbetsgivare stärka professionsutvecklingen för ökad trivsel och möjlighet att kunna rekrytera nya medarbetare.

Prefekten för bland annat lärarutbildningen framhöll sedan betydelsen av det samarbete som upprätthålls inom ramen för partnerskoleorganisationen.

Sista talare ut var den ständige sekreteraren i den nationella samordningsgruppen för ULF, Elisabet Nihlfors. Elisabet var den person som tog initiativ till det som sedan skulle bli hela ULF projektet med en statlig finansiering på 120 miljoner. Elisabet gav på ett entusiasmerande sätt publiken ett framtidsscenario kring den nya roll praktiknära forskning kan få för utvecklingen av svensk skola.

Frågan är dock om inte den avslutande konstrundan med tre tiundaelever var det mest uppskattade inslaget! Eleverna berättade inte bara stolt om sin skola utan också om all den konst som skapar spänning på den nybyggda Tiundaskolan.

10 februari 2020