Skolministern på besök i Uppsalas skolor

I tisdags fick elever och personal på två av Uppsalas skolor träffa Sveriges skolminister. Förutom frågestund och rundvandring så fanns möjlighet till frågor och diskussioner.

Lina Axelsson Kihlblom passade bland annatpå att besöka två kommunala grundskolor, Palmbladsskolan och Johannesbäcksskolan. Skolministern är hemmastadd i skolans miljö. Lärare, skolledare, grundskolechef står bland annat på hennes meritförteckning.

Frågor om skolmaten och betygssystemet

På Palmbladsskolan besökte Lina Axelsson Kihlblom två klasser, den ena hade svenska på schemat och den hade franska. Eleverna hade en rad frågor, bland annat om skolmaten, hur en dag som skolminister ser ut och om betygssystemet kommer att förändras. Skolministern tog sig tid och svarade på alla frågorna och eleverna blev nöjda med svaren.

Tydliga och bra svar

Hos de yngre barnen på Johannesbäcksskolan rådde en nyfiken och spänd stämning. Här fick årskurs 3 och årskurs 5 besök. –Vi hade ett väldigt lyckat besök av skolministern här på Johannesbäck. Eleverna ställde många frågor om skolan och tyckte att Lina svarade så tydligt och bra, säger rektor Gunilla Nauwerck, rektor Johannesbäcksskolan. Hon berättar att besöket avslutades med gemensam fikastund i lärarrummet. –Det var trevligt och vi känner oss alla glada över att just Lina med sina kloka tankar representerar det svenska skolväsendet, säger Gunilla Nauwerck.

1 april 2022