Siw-Inger lämnar vidare stafettpinnen för hållbar utveckling

Siw-Inger Halling är lektor i geografi och globala utvecklingsstudier på Rosendalsgymnasiet. År 2014 var hon med och drog igång nätverket KUPP (Uppsala Kompetenscentrum i lärande för hållbar utveckling) och hon har varit koordinator för nätverket sedan dess. Till sommaren kommer hon att gå i pension och ska lämna över uppdraget till en ny koordinator.

 – Syftet med nätverket är att sprida insikten om att hållbar utveckling inte är begränsat till vissa skolämnen eller områden utan är något som bör genomsyra alla ämnen och kurser, säger Siw-Inger Halling.

KUPP är ett löst sammansatt nätverk där över 200 lärare från de flesta gymnasieskolor i Uppsala och flera grundskolor har deltagit. Styrgrupp på tio personer träffas en gång i månaden. Det har ett nyhetsbrev och brukar arrangera flera aktiviteter per termin, bland annat fortbildningsdagar med föreläsare, workshops och seminarier. Nätverket har samarbeten med andra organisationer som Den globala skolan, Hållbarhetsavdelningen på Uppsala kommun och Sveriges lantbruksuniversitet.

Hållbarhet – en ögonöppnare

När Siw-Inger ser tillbaka på de sex år som hon har lett nätverket är det med många goda minnen.

– Förutom alla nya kontakter jag har fått i Uppsala och nationellt, har det roligaste under de här åren varit att se att det går att integrera hållbarhetsfrågorna i undervisningen.

– Nätverket har förhoppningsvis varit en ögonöppnare även för lärare som har varit tveksamma. Flera lärare som vi träffat har först sagt att "det förstår ni väl att hållbarhet inte hör hemma i mitt ämne", men sedan fått insikt att det finns tydliga kopplingar till de globala hållbarhetsmålen också i kursplanen för deras ämnen.

Forskning och ämnesövergripande samarbeten

En del av KUPP:s arbete handlar om forskningssamarbeten. Bland annat med Uppsala universitet som var involverad i en forskningscirkel som inleddes 2017.

– Forskningscirkeln har varit oerhört roligt och utvecklande där vi har fått testa olika samarbeten ute på skolorna. Det går att arbeta ämnesövergripande med hållbarhetsfrågorna, till exempel mellan ämnen som svenska och biologi. Då har det verkligen känts som att nätverket gjort skillnad.

Siw-Inger tror att det finns mycket kvar för nätverket att utveckla och ta tag i. Digitala arbetssätt är en sådan fråga, men också att bredda nätverket inom grundskolan och kanske även till förskolelärare. Kännedom om FN: globala hållbarhetsmål är betydligt högre idag än när nätverket startade, men fortfarande behöver frågorna fördjupas, menar Siw-Inger.

– Jag tror att nätverket har gjort en stor insats för att öka kännedomen om hållbarhetsfrågorna och FN:s globala mål. Vi har lyckats kommunicera att det inte bara handlar om ekologi och miljö utan är en bredare fråga som även handlar om social och ekonomisk hållbarhet. Nästa steg tror jag är att fördjupa förståelsen för de globala målen och utveckla elevernas kompetenser och tänkande så de kan ta till sig och omsätta kunskaperna i det verkliga livet, säger Siw-Inger.

Ny nätverkskoordinator sökes

Tjänsten som koordinator för KUPP är på 20 procent och går att söka fram till 1 april.

Är du nyfiken kan du läsa mer om tjänsten på Insidan, Uppsala kommuns intränät

17 mars 2021