SciFest 2019: En injektion av kunskapslust!

Uppsala universitet är ett av världens bästa, och arrangerar varje år vetenskapsfestivalen SciFest, dess största populärvetenskapliga evenemang. SciFest 2019 mellan 7-9 mars ger lärare, elever och vårdnadshavare möjligheter att träffa forskare, uppleva vetenskap och bli inspirerad för fortsatta studier. Uppsala kommun är en av flera samarbetspartners

SciFest erbjuder möjligheter för lärare att väcka elevers nyfikenhet och lust att förstå och ta reda på mer. Lärare erbjuds ett stort utbud av aktiviteter skapade för att passa in i läroplanen med möjlighet till förberedelse- och/eller uppföljningsmaterial. Möjligheterna är aktiva; ”hands-on” eller ”heads-on”, och genomförs med lustfylld pedagogik utan att kompromissa med djupare förståelse.

Dags för lärare att boka kostnadsfria besök

Torsdag 7 mars och fredag 8 mars är SciFest 2019 öppen för skolklasser som bokar tider i en workshop och/eller på en föreläsning/show. Bokningar kan göras från 5 februari (från kl. 16) för högstadiet, och 7 februari (från kl. 16) för mellanstadiet. Fyrishov och Multihallarna håller portarna öppna kl. 08.30-16.30. Mellan 09.00 och 16.00 pågår de aktiviteter som du kan hitta i bokningsschemat på www.scifest.uu.se

 

Transportinformation:

För en del av er som reser långt finns erbjudande om ordnad busstransport till SciFest. Huvudmannen bekostar transporterna. Tag kontakt angående bokning med

christina.belin-marmen@uppsala.se senast 22 februari.

 

OBS! Missa inte lärarkvällen torsdagen den 7 mars kl. 17.00-20.00. Den erbjuder ett spännande innehåll som berör alla lärare som undervisar i alla åldrar. Anmälan görs på www.scifest.uu.se

 

Vårdnadshavare är också välkomna

Skolor uppmanas informera vårdnadshavare om SciFest 2019. De är välkomna, gärna tillsammans med sina barn, lördag 9 mars. Fritt inträde för alla. Lördagsprogrammet kommer att publiceras på www.scifest.uu.seinom kort.

5 februari 2019