Pedagog Uppsala - startskottet!

Välkommen till Pedagog Uppsala, en webbplats om och för verksamma i Uppsala kommun. Och andra intresserade av skola och skolutveckling.

Syftet med Pedagog Uppsala är att synliggöra allt gott arbete som varje dag utförs på våra skolor och förskolor i Uppsala kommun. Uppsala är en sammanhållen utbildningsförvaltning från förskola upp till gymnasiet. Det är vi stolta över! Pedagog Uppsala är primärt en plattform för grundskolan men kommer efter en uppstartsperiod, där vi arbetar nära verksamheten för att rikta innehåll och målgruppsanpassa, omfamna hela utbildningsförvaltningen.  

Utifrån skollagens skrivning om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vill vi kunna vara en ingång till aktuell forskning, intressanta exempel, konkreta tips och omvärldsspaning gällande skolrelaterade nyheter. Här tillgängliggör vi även den infrastruktur och de aktiviteter som finns för vårt utvecklingsarbete och vår professionsutveckling på förvaltningsnivå, skolformsnivå och ute på våra enheter.

Vi blandar reportage med röster från verksamheten i artiklar, film och podd. Ni kanske också hittar litteraturtips eller tips på annat spännande som kan vara värt att kika extra på. Du hittar länkar till andra intressanta skolrelaterade webbar och snabbgenvägar till bland annat Uppsalas avtalspartners.

Webbplatsen är framtagen som ett första försök inom grundskolan med perspektivet 0-19 som övergripande målsättning.

Har du uppslag om innehåll, kollegor du vill lyfta eller annan nyttig information till redaktionen är du välkommen att höra av dig. Information om hur hittar du via kontakter. 

Välkommen till pedagog.uppsala!

Birgitta Pettersson Utbildningsdirektör

14 januari 2019