Nyheter från Programmeringscenter!

Här kommer ett erbjudande om workshops i programmering i samarbete med Skolverket riktat till grundskolan.

Skolverket har en online-utbildning ”Att programmera” där det i samband med utbildningen också anordnas workshops. Denna gången sker workshopsen i samarbete med Linköpings universitet, där Linda Mannila står som kursarrangör, och nu finns möjligheten för skolor i Uppsala-regionen att boka in workshops. En superbra möjlighet att kombinera en onlineutbildning med praktiska träffar!

Mer information hittar ni här:

https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-att-programmera-med-workshops

Frågor?

Kontakta Linda Mannila på linda.mannila@liu.se

 

I höst kommer det som vanligt att arrangeras korta och kostnadsfria fortbildningsworkshops i programmering för lärare, på Programmeringscenter/Uppsala universitet. Mer info kommer på Pedagog Uppsala och hemsidan https://www.teknat.uu.se/samverkan/skola/programmeringscenter/

I höst planeras också ett Hösthack för lärare, med föreläsningar och praktiska prova-på-moment i programmering, samarrangerat av Uppsala kommun, Kodcentrum och Uppsala universitet. Mer info kommer!

Vill du komma i kontakt med Programmeringscenter kontakta Maria Carlander 

5 juni 2020