Naturskolans förskolekurser 2023

Under 2023 arrangerar Naturskolan fyra kursdagar i samarbete med Upplandsstiftelsen. Kurserna riktar sig till pedagoger i förskolan och äger rum på Naturskolan i Hammarskog.

Pedagoger på kurs i skogenFoto: Naturskolan

Under förskolekursen får pedagogerna lära sig hur man kan ge barnen upplevelser i och av naturen, samtidigt som man arbetar mot målen i förskolans läroplan.

Förskolekurserna under 2023 har fyra olika teman:

  • Utforska naturen: växter, djur och ekologiska samband - tisdag 23 maj
  • Leka och lära språk ute - onsdag 31 maj
  • Naturvetenskap och teknik- onsdag 6 september
  • Leka och lära matematik ute - tisdag 13 september

Varje tillfälle äger rum under en heldag och kostar 1500 kronor per deltagare.

Läs mer och anmäl dig på naturskolan.uppsala.se

21 februari 2023