Nationell testbädd för ”edtech”, Uppsala grundskolor deltar!

Nu står det klart att ett banbrytande nationellt projektet med skolor, utbildningsaktörer, forskare och entreprenörer inom digitalt lärande får finansiering av Vinnova. Projektet, som leds av Nacka kommun och där Uppsala grundskolor är en del, ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande tillsammans med entreprenörer, lärare och studenter. Projektet pågår i två år och har en budget på 14 miljoner varav Vinnova finansierar med 6,9 miljoner.

- Lärare använder i allt högre grad digitala tekniker i sin undervisning och uppföljning med elever. Därför är det viktigt att vi tar reda på vad som fungerar och hur det påverkar elevernas lärande. Jag är väldigt stolt över att Uppsala grundskolor är med och driver på utvecklingen av digitala lärresurser och att det görs i nära samverkan med lärare och rektorer ute på några av våra skolor samt hos andra skolhuvudmän. Vi tror att kunskapen som kommer ur den här satsningen kommer att vara avgörande för att utveckla framtidens skola säger, Sara Lundberg tf Utvecklingschef Uppsala grundskolor

Hör Sara intervjuas av P4 Uppland

Projektet är helt nytt i sitt slag. Sverige saknar i dag en större testbädd för digitalt lärande. Det finns ett stort utbud av digitala läromedel, men de testas och utvärderas sällan på ett sätt som gör erfarenheterna delbara. Testbädden kommer tillsammans med forskare att ta fram en metod för att genomföra test och utvärdera digitala lärresurser, samtidigt som metoden bidrar till att utveckla leverantörernas tjänster och produkter. När kraven på digitaliseringen av skolan och undervisningen ökar är projektet en viktig pusselbit i att stärka lärarnas digitala kompetens. Det gör att de även kan ställa tydligare krav på produkter och tjänster för lärande. 

- Det här är väldigt glädjande. Vi kommer att utveckla en testbädd där lärare och elever ska jobba tillsammans med tech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel, säger Hanna Elving, Nacka kommun som leder projektet.

I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan, från förskola till högskola. Projektpartners är: Nacka kommun, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor, NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden,  Region Halland och branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen. I referensgruppen ingår forskare, myndigheter och representanter från Helsingfors stad och Nesta i Storbritannien.  

Kontakt: 

Sara Lundberg, tf Utvecklingschef Uppsala grundskolor
sara.lundberg3@uppsala.se
0724696143 

Eller: 

Hanna Elving, huvudprojektledare
Hanna.elving@nacka.se
0704317803

Vill ni veta mer om projektet? 
https://www.nacka.se/edtech

19 november 2019