Prisutdelning kvalitetspris

Nåntunaskolan – får pris för excellent kvalitetsarbete i Uppsala

Nåntunaskolan har över tid byggt upp ett tydligt ramverk och strukturer, utifrån några fundament: 

  • Gemensamma värden – som gäller både vuxen och barn 

  • Demokratisk puls  tydlighet, förutsägbarhet, delaktighet – vi följer fattade beslut 

  • Delaktighet/Inflytande – uppmuntra till egna initiativ (inkl ta ansvar) 

  • Processer – modell: målsättning, konkret plan, görande, utvärdering, nya mål. 

”Har man höga förväntningar på resultat måste man också ge rätt förutsättningar för att dessa resultat också kan nås, säger rektor Karen Natvig och fortsätter: Tillsammans är ett mycket viktigt ord! Vi arbetar tillsammans och vi följer fattade beslut, så vi tillsammans kan dra slutsatser om vägen framåt, utifrån aktuellt nuläge, ett steg i taget. Det goda samtalet är det som leder till god utveckling. Det är mer fruktbart att tala om vad vi vill än vad vi inte vill. Vi är alla viktiga kuggar, där vi är.  

Arbetet genomsyrar hela skolans arbete, det man gör med personalen modellerar det man förväntar sig ska ske i undervisningen 

”Vi har ett kollegialt lärande med gemensamma teman, men gör det vi är bra på och försöker inte ersätta varandra. Vi låter även eleverna vara med i planeringen, då förstår de också varför vi gör som vi gör, säger Åsa Ryberg, grundlärare fritidshem. 

Nåntuna har flera år i rad även haft höga siffror på delaktighet i medarbetarundersökningen. Gemensam kompetensutveckling leder till samsyn, vilket gör det lättare att nå varje elev, vilket minskar arbetsbelastning och gynnar resultaten. Vi har en uppdaterad digital maskinpark och kan därmed även dra nytta av gemensam igenkänningsfaktor i struktur och kompetensutveckling, med en hög lägstanivå.  

Juryns motivering: 

"Nåntunaskolan bedriver en utbildningsverksamhet av hög kvalitet och har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete med god analys av verksamheten. Skolan lär och förbättrar verksamheten utifrån uppföljning av resultat och genom att ta in erfarenheter från omvärlden. Resultaten är mycket goda och stabila över tid samt en logisk följd av redovisade arbetssätt och tydliga kunskapskrav. 

Nåntunaskolan är en skola med 170 elever F-5 och därmed ett litet antal (enbart legitimerade) lärare, fritidspedagoger och skolledning. Det är nära till beslut och alla känner alla, men då också en risk att det blir lite väl familjärt.  

Karen Natvig, rektor 

Åsa Ryberg, grundlärare fritidshem 

Marie Enberg, förstelärare grundskollärare" 

17 september 2019