Kuben kom till Gränbyskolan

Nu är Raoul Wallenberg Academys Kuben på plats på Gränbyskolan. Kuben ska under våren fyllas med elevernas arbete kring mänskliga rättigheter med fokus på rätten till en nationalitet.

Vi tiotiden på tisdagsförmiddagen rullade en stor lastbil upp framför Gränsbyskolan. På flaket fanns ett Kubliknande föremål som lastades av och ställdes på platsen.

Kuben är ingen mindre än en av de 30 kuber som Raul Wallenberg Academy har i sitt Kubprogram. En pedagogisk metod som syftar till att lyfta allas lika värde. Stiftelsen delar ut 30 kuber, en för varje mänsklig rättighet. I år är Gränbyskolan utvald som ansvarig för Kuben om artikel 15: rätten till en nationalitet.

När kuben väl var på plats så var det dags för invigning. Elever, pedagoger, tjänstepersoner från övriga kommunen och media var på plats. Här bjöds både på tal och sång.
– Det är ett intressant och viktigt område för både pedagoger och elever att fördjupa sig inom eftersom vi är cirka 40 olika nationaliteter på skolan, säger Cilla Peiró, rektor på Gränbyskolan.

Gränbyskolan arbetar övergripande med mänskliga rättigheter under läsåret 2019/2020 och fokuserar både på rätten till en nationalitet och på nationella minoriteter. Arbetet integreras i undervisningen. Kuben finns även som elevens val och en grupp på skolan arbetar med Kuben en gång i veckan. Elever får använda sin kreativitet och fritt gestalta hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet.

Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

–Under våren fyller vi Kuben med allt arbete som skolans elever gör om rätten till en nationalitet och under maj kan vi börja ha visningar av projektet, säger Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan.

Arbetet med Kubprogrammet görs i samverkan med att Uppsala kommun är en utvecklingskommun för romsk inkludering och ingår i kommunens satsning på ett temaår om mänskliga rättigheter.

Läs mer om temaåret om mänskliga rättigheter https://www.uppsala.se/mr2020

11 februari 2020