Kollegor från Minneapolis på besök

Under vecka 42 är en grupp lärare, rektorer och andra skolmedarbetare från Minneapolis, USA, på besök i Uppsalas skolor.

Sedan 2004 har Uppsala kommun ett utbyte med skolorna i Uppsalas vänort Minneapolis i USA:s ”svenskbygder”. Varje år kommer ett antal lärare och andra medarbetare hit på besök. Under en vecka gör de studiebesök, visas runt och tas omhand av en kollega i Uppsala som är deras värd och som de även bor hemma hos. Senare samma år går resan åt andra hållet och värdarna från Uppsala åker på besök till Minneapolis.

Utbyte som ger nya perspektiv

I år är första gången som resan blir av efter flera års uppehåll på grund av pandemin. Sammanlagt är det elva medarbetare från Minneapolis Public Schools som kommer denna gång, såväl lärare som representanter från andra professioner, ingen från förskolan i år, men både från grundskola och gymnasienivå.

– Det här är ett utbyte som är väldigt givande och uppskattat på många olika nivåer. Det ger deltagarna nya kontakter och idéer och man får samtidigt nya perspektiv och insikter om sin egen verksamhet när man ska berätta om det och förklara för en kollega från ett annat land, säger Lisa Landerhjelm, rektor på Tunabergsskolan och en av koordinatorerna för besöket.

Under veckan i Uppsala kommer kollegorna från Minneapolis besöka:

  • Lindbackens skola
  • Ellen Fries gymnasium
  • Stordammens skola
  • Tunabergsskolan
  • Kvarngärdesskolan
  • Uppsala stadshus
  • Lärarutbildningen på Uppsala universitet

Vill du veta mer om vänortssamarbetet med Minneapolis är du välkommen att kontakta Lisa Landerhjelm, rektor på Tunabergsskolan eller Gunilla Söderström, rektor på Kvarngärdesskolan.

14 oktober 2022