Jonas Nilsson talar på Skolriksdagen

Skolriksdagen är mötesplatsen för den som leder och styr skolan. Där behandlas skolfrågor, framför allt på en övergripande nivå. Jonas Nilsson, förstelärare på Stordammens skola är en av talarna.

Hej Jonas! Du ska tala på Skolriksdagen 26-27 april. För den som inte vet, vad är Skolriksdagen?

- Skolriksdagen är mötesplatsen för den som leder och styr skolan. Där behandlas skolfrågor, framför allt på en övergripande nivå.  

Är det något speciellt tema i år?  

- Skolriksdagens innehåll speglar den tid vi befinner oss i nu. Pandemins konsekvenser för skolan liksom kommunernas erfarenheter från året som gått är viktiga frågor. Andra områden på agendan kommer vara till exempel förstatligande av skolan, likvärdighet, ledarskap och kompetensutveckling. 

Så vad ska du tala om? 

- Jag ska först berätta om de insikter jag kommit fram till vad gäller klassrumsledarskap, efter snart 20 yrkesverksamma år. Att jag från att ha känt mig vanmäktig under mina första år på en skola i ett utsatt område sedan hittade de verktyg som behövdes för att nå fram till eleverna. Vidare talar jag om ordningsskapande metoder i klassrummet som fungerar på lång sikt, både enligt forskning och beprövad erfarenhet.  

Efter min korta presentation ska jag delta i en diskussion tillsammans med Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Där ska vi främst tala om vad som krävs för att vi ska kunna stärka ledarskapet ytterligare i den svenska skolan.  

Vilka fler talar? 

- Det är en rad andra deltagare, men några av dem är Anna Ekström, utbildningsminister, Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket och Andy Hargreaves, Research professor på Boston College. 

Du har ju nyligen skrivit och släppt en bok. Vad handlar den om? Varför ska man läsa den? 

- Jag och lektorn Martin Karlberg, Uppsala Universitet, har tillsammans skrivit boken Handbok i klassrumsledarskap. Den är en kapitelbok som tar avstamp i det extremt konkreta och klassrumsnära, men som också är väl underbyggd med adekvat forskning inom fältet. Syftet med boken är att lärare och lärarstudenter enkelt ska kunna ta till sig och pröva dessa metoder i klassrummen och sedan diskutera utfallet tillsammans med sina kollegor/kurskamrater.  Vad fick de syn på? Vad fungerade väl? Vad fungerar inte lika bra? Med boken som underlag för dessa diskussioner, kan förhoppningsvis ledarskapet stärkas på hela skolor.  

Vad utmärker ett gott ledarskap i klassrummet?

- Att man får eleverna dit man vill på ett lugnt och tryggt sätt. Det är ett trevligt klimat i klassrummet och lärare och elever visar en ömsesidig respekt för varandra. 

Lycka till Jonas!

jonaspu.png

Jonas Nilsson

Fotograf: Johan Strindberg

 

 

26 april 2021