Infoteket sprider kunskap om funktionshinder

Region Uppsalas Infoteket erbjuder under hösten 2022 kostnadsfria evenemang för ökad kunskap om funktionshinder.

Möter du som personal barn med funktionshinder och behöver veta mer kring detta kan Infotekets evenamng vara en bra kunskapskälla. För personal i förskola och skola finns flertalet intressanta evenemang:

  • inkluderande fritid
  • vad är språkstörning?
  • bli delaktig på nätet
  • vad är trotssyndrom?
  • vad är autism?

På Infotekets evenemangssida finns mer information och anmälan.

Länk till Infotekets evenemangssida

26 augusti 2022