IBIS växer

Programmet för inkluderande beteendestöd i skolan, IBIS, har tilldelats 6 miljoner kronor från statliga Vetenskapsrådet.

Syftet med IBIS är att skapa positiva och inkluderande lärmiljöer i skolan. Det leds av forskare på Uppsala universitet. Uppsala kommun deltar med flera skolor i projektet och har utbildat instruktörer för att implementera inkluderande arbetssätt.

De nya pengarna från Vetenskapsrådet gör att IBIS kan utöka programmet till ytterligare 60–70 skolor runt om i Sverige.

Om du är nyfiken på IBIS kan du läsa mer om arbetet på: 

Pedagog Uppsalas sida om IBIS

och 

Forum för samverkan Uppsala universitet

19 november 2021