Handel på engelska – ett av årets fyra utvecklingsprojekt

Lärare och förskollärare har möjlighet att driva ett utvecklingsprojekt under ett läsår. Tre lärare på Celsiusskolan har tagit chansen. Tillsammans ska de studera om elevers resultat i engelska förbättras när de integrerar undervisningen med andra ämnen.

utvecklingsprojekt_nyhet_uppsalase.jpg

Från vänster i bild: Helena Rick, Eva Basnet och Karin Shoar Boman - lärare på Celsiusskolan.

– Vi ska undersöka om eleverna når högre resultat i engelska när vi knyter undervisningen närmare handelsprogrammets karaktärsämnen, säger Karin Shoar Boman, lärare handelsprogrammet Celsiusskolan.  

Tillsammans med kollegorna Eva Basnet, lärare på handelsprogrammet och Helena Rick, engelskalärare, ska Karin driva ett utvecklingsprojekt som en del av sitt arbete nästa läsår. Bakgrunden till projektidén är att elever på handelsprogrammet tycker att kurserna i engelska är svåra. De har också sett att elevers resultat blivit svagare de senaste åren. Samtidigt blir det allt viktigare att vara bra på engelska när man arbetar inom handeln.

– Vi vill öka elevernas intresse för engelska och det tror vi att vi kan göra genom ämnesintegrering. Det betyder att eleverna får arbeta med projekt där engelskan är nära sammanknuten med karaktärsämnet information och kommunikation, till exempel. Då utvecklar eleverna sig inom sitt blivande yrke samtidigt som de stärker kunskaperna i engelska, säger Eva. 

De skruvar på sin plan

Karin, Helena och Eva gjort en projektplan och har många idéer på projekt som eleverna ska få jobba med. Nu handlar det om att avgränsa utvecklingsprojektet och komma fram till hur de ska mäta effekterna av den förändrade undervisningen. De har haft kontakt med sin handledare och har som mål att ha allt klart när de går på sommarledighet.

– När höstterminen drar igång startar vi med den ämnesintegrerade undervisningen i två årskurs 1-klasser. Det ska bli jättekul. Vi ser också fram emot att utvecklas själva, knyta nya kontakter och få närmare koppling till universitetet, säger Eva.     

Karins, Evas, Helenas och projekt, The importance of English in Business and Administration Programme, är ett av fyra som har beviljats för läsåret 2021–2022.

Vad är ett utvecklingsprojekt?

Lärare och förskollärare i Uppsalas kommunala skolor och förskolor kan årligen ansöka om att driva ett utvecklingsprojekt. Genom projektet undersöker de något inom sitt eget yrkesområde under ett år. De ägnar ungefär en dag i veckan åt att titta närmare på klassrummet genom vetenskapliga linser. Utvecklingsprojekt i den här formen har funnits sedan 2018 och det är många förskollärare och lärare som har tagit vara på möjligheten att driva ett projekt.

– Lärarna och förskollärarna som genomför studien jobbar ofta i par och har handledning av en kommunal lektor. Under studien deltar personerna också i olika seminarier och andra samverkansaktiviteter med Uppsala universitet, berättar Olle Bergh, ansvarig för utvecklingsprojekten.

När projektet är klart sprids det via en vetenskaplig rapport och en mer populär beskrivning på Pedagog Uppsala. Projektet sprids också genom föreläsningar på utvecklingskonferenser.

– Projektet innebär också en möjlighet att knyta helt nya kontakter utanför skolan. Dels har varje utvecklingsgrupp en handledare i form av en lektor. Dels bjuds det på en rad föreläsningar och träffar där deltagarna både kan ta del av ny forskning och diskutera utvecklingsfrågor tillsammans med kollegor från andra skolor i kommunen, säger Olle.

Utvecklingsprojekt som är beviljade för läsåret 2021–2022

 • Taluppfattning - en grund för fortsatt lärande.
  Tiunda och Tullmästarens förskolor
 • Utvärdering av modellen: Collaborative and Proactive Solutions CPS, Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar genom kontinuerlig bedömning av eftersläpande färdigheter och olösta problem hos elever i behov av särskilt stöd.
  LMH Resursenheter, grundskolan
 • The importance of English in Business and Administration Programme
  Celsiusskolan
 • Yrkesämnenas didaktik
  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Läs mer om utvecklingsprojekt här, på Pedagog Uppsala

19 maj 2021