Gymnasiets utvecklingskonferens 11 augusti

11 augusti är det dags för årets utvecklingskonferens för kommunala gymnasieskolans lärare. Det blir ett fullmatat program med erfarenhetsutbyte, fortbildning och forskning.

Program

Plats: Celsiusskolan, Björkgatan 8

8.30–9.00 Gemensam uppstart i Celsiusskolans aula där gymnasiechef Christine Kastner Johnson inleder tillsammans med utbildningsdirektör Susana Olsson Casas och utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin.

9.00–9.45 ”AI som resurs och utmaning i skolan” professor Thomas Nygren föreläser i aulan.

9.45–10.15 Fika

10.15–11.00 Välj ett av 14 olika seminarier

11.15–12.00 Välj ett av 14 olika seminarier

21 juni 2023