Grundskolerektor, lärare och områdeschef för förskolan på bokmässan

Just nu pågår bokmässan i Göteborg. På plats finns tre medarbetare från grundskolan och en från förskolan. Bland andra Gabriella Ekström Filipsson, rektor på Stordammens skola, hon medverkar i inte mindre än tre seminarium. –Det här är otroligt roligt. Jag är verkligen stolt, säger Erik Ojala, grundskolechef.

Fyra personer Från vänster: Martin Karlberg, Emelie Hahn, Gabriella Ekström och Jonas Nilsson

Uppsala kommuns grundskola är rejält representerad på bokmässan i Göteborg. Den pågår just nu och grundskolans representanter deltar i flera seminarier. 


Ett av de seminarium som Gabriella Ekström Filipsson, rektor på Stordammens skola, deltar i har titeln ”Hur kan rektorer använda forskningsresultat”. Seminariet beskrivs så här: ”För sju år sedan var Stordammens skola, nedläggningshotad. Idag är skolan en av de bästa i Uppsala. Ett stort stöd har varit just forskning inom skolutveckling och ledarskap. Hon tillämpade forskningsresultat utifrån sin lokala kontext, inspirerade och motiverade lärarlagen att ta till sig denna och höjde elevernas kunskapsresultat. Gabriella Ekström Filipsson, som även är ledamot i Lärarförbundet Skolledares styrelse samt ledamot i Skolforskningsnämnden, talar om hur forskning kan underlätta rektorers ledarskap och samtidigt driva skolutveckling”. Gabriella deltar även i ”Debatt friskolor och likvärdighet” samt seminariet ”Våld i skolan”. På agendan står diskussioner hur våld kan förebyggas i skolan och i samhället i stort.  


Jonas Nilsson och Marin Karlberg fokuserar på fortbildningskoncept 
Jonas Nilsson, förstelärare på Stordammens skola deltar i seminariet ”Hur skapar man studiero i klassrummet”. Tillsammans med Marin Karlberg, skolforskare, fokuserar han på hur skolledning och lärare tillsammans kan utveckla sitt ledarskap för att skapa motivation, trivsel och måluppfyllelse hos såväl elever som personal. Jonas och Martin är aktuella med ett nytt, helt digitalt fortbildningskoncept utifrån boken ”Handbok i klassrumsledarskap”. 


Emelie Hahn och Stina Hultén om lokalt, nationellt och globalt 
På plats på bokmässan är även Emelie Hahn, förstelärare på Gränbyskolan och författare till boken "Världen i klassrummet" tillsammans med Charlotta Granath, lärare och författare i Stockholm. Stina Hultén, områdeschef förskolan och före detta rektor på Gränbyskolan deltog som inbjuden gäst i ett av de två seminarier som Emelie och Charlotta ledde på bokmässan. Stina gav ett skolledarperspektiv och är intervjuad i deras bok "Världen i klassrummet". Igår ledde Emelie och Charlotta bland annat seminariet ”Skolor som arbetar lokalt, nationellt och globalt”. Samtalen handlade om hur klassrummet kan fortsätta vara en del av världen och omvärlden efter nedstängningar och restriktioner, hur skolledningen kan skapa rätt förutsättningar så att lärare och elever möter det lokala, nationella och internationella – oavsett hur postpandemiska världen ser ut? Hur man går konkret går tillväga och vilket mervärde ger det. 


Lycka till hela gänget!

Och för dig som är nyfiken så sänds samtliga seminarium så småningom på UR play. 

Läs mer om bokmässan. 

Fyra personer som sitter i fåtöljer på en scenFrån vänster: Stina Hultén, Emelie Hahn, Charlotta Granath och Sofia Larsson

24 september 2021