Gå en professionsfördjupande kurs på 7,5 HP

I höst startar en kurs för förskollärare med utvecklingsgruppsledaruppdrag och lärare, som är medarbetare på Uppsala kommuns förskolor och skolor. Den passar dig som vill bli utmanad och stärkt i ditt arbete.

Uppsala kommun erbjuder kursen i samarbete med Uppsala universitet. Läsåret 2018–19 kördes en pilot med cirka 50 förskollärare och lärare. Deltagarna tyckte att kursen höll hög kvalitet och att den var relevant.

Kursen som startar i höst är öppen för

  • förskollärare med utvecklingsgruppsledaruppdrag
  • lärare F–5
  • lärare 6–9 och gymnasielärare som undervisar i svenska, historia och matematik.

Förskollärare får separat information om kursinnehåll, kurstillfällen och ansökningsförfarande.

Kursinnehåll och studieupplägg

Kursen går på kvartsfart och består av fyra moduler som tar upp olika aspekter av lärares profession:

  1. vetenskapliga perspektiv på undervisning
  2. kärnprocesser i klassrummet
  3. ämnesdidaktik
  4. relationer i klassrum och skola.

Varje modul behandlas under en heldag. Tillsammans med ett individuellt arbete tar kursen cirka åtta dagar i anspråk men räkna även med del av förtroendearbetstid.

Du kan använda kursen som en byggsten i en magister eller master vid universitetet.

Kursen finansieras centralt och litteraturen betalas av skolan.

På Insidan kan du läsa mer om professionsutvecklingskursen

Ansök via Boka senast 18 juni.

Läs om vad en av deltagarna tyckte om piloten som kördes läsåret 2018–19.

22 maj 2019