Fem nya forskningsprojekt startar i år

Utbildningsförvaltningen har beviljat fem nya forsknings- och utvecklingsprojekt för perioden 2023–2024. Projekten drivs av lärare och förskolelärare från Uppsala kommuns skolor och förskolor i samarbete med Uppsala universitet.

FoU-projekten är en del av Uppsala kommuns samarbetsavtal med Uppsala universitet, ULF, där pedagoger inom ramen för sin tjänst kan bedriva praktiknära forskning och utveckling. Projektet handleds av en lektor som ger vetenskapligt stöd under projektets gång.

Från förskola till gymnasiet

De fem FoU-projekt som har beviljats i år spänner från förskola till gymnasieskola, från lek till skönlitteratur och kemi. Sammanlagt är det tio pedagoger från sex olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som deltar i projekten.

Via länken nedan kan du läsa mer om de fem projektet för 2023-2024. Där kan du även läsa om de fem pågående projekten för 2023-2023 och läsa projektrapporter från de senaste årens avslutade projekt.

ULF - Forsknings- och utvecklingsprojekt

15 februari 2023