Årets forsknings- och utvecklingsprojekt är utsedda

Utbildningsförvaltningen har beviljat fem forsknings- och utvecklingsprojekt för perioden 2022–2023. De valdes ut bland sammanlagt 13 ansökningar.

– De projekt som nu beviljats medel är på många sätt spännande. Vi ser både projekt som är inspirerade av aktuella akademiska forskningsfält inom språkvetenskap och projekt som knyter an till nationella skolsatsningar som Språk och Kunskapsutvecklande arbetssätt. Projektet med fokus på att utveckla elevernas vetenskapliga skrivande svarar mot ett under lång tid efterfrågat behov från universitet. Fantastiskt roligt och imponerande att så många förskollärare och lärare under denna pandemi också hunnit med att formulera intressanta ansökningar, säger Olle Bergh, verksamhetsutvecklare och koordinator för forskningsfrågor på utbildningsförvaltningen.

De fem projekten är:

  • Filosofiska samtal i förskolan
  • Autentiskt material som motivationsfaktor i språkundervisningen
  • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO-ämnen
  • Samtalets betydelse för intresseväckande och utvecklande religionsundervisning
  • Den vetenskapliga textens byggstenar

Här kan du läsa mer om projekten och om pedagogerna bakom dem.

17 mars 2022