Uppsalalärare är nominerade till lärarpriset Guldäpplet

I år är det inte mindre än fyra lärare från Uppsala som har chansen att få Guldäpplet för framstående insatser och utveckling av undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Stort grattis till de nominerade, önskar Uppsala kommun!

Bakom lärarpriset Guldäpplet står bland annat Sveriges Kommuner och Regioner, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vinnarna kommer att presenteras senare i höst.

Så här lyder nomineringarna:

Camilla Söderström, förskollärare i förskoleklass, Stordammens skola, nominerad bland annat för att hon kontinuerligt utvecklar sig inom aktuella områden som till exempel språkstörning, nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt där hon använder sin IT-kompetens och gör undervisningen lustfylld och lärande för eleverna.

Emelie Hahn, lärare i tyska och SO-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan, utvecklar och förstärker lärandet för alla elever med stöd av IKT i undervisningen. Hon har länge arbetat målmedvetet med att utveckla den digitala kompetensen tillsammans med elevernas omvärldsförståelse, samtidigt som hon ger sina elever autentisk språkundervisning i realtid där eleverna får mottagare i sin egen ålder i andra länder.

Madelene Löfström, lärare på Östra Stenhagenskolan, utvecklar det traditionella lärandet. Tillsammans med sina klasser testar hon nya digitala lösningar för att utvecklas och för att entusiasmera varandra. Med digitala verktyg kan arbetet som sker i skolan få en större och bredare krets av mottagare vilket ofta leder till engagerade elevgrupper.

David Wålstedt, förstelärare på NTI Gymnasiet Uppsala, leder arbetet med så kallade lärteam på skolan, och har varit drivande i det projekt kring praktiknära forskning som skolan är involverad i tillsammans med Uppsala universitet och som lett till att när distansundervisning blev ett faktum på alla Sveriges gymnasieskolor var många av lärarna på skolan redan väl förberedda för att kommunicera digitalt.

www2.diu.se/guldapple/

28 augusti 2020