SciFest - det finns platser kvar

SciFest 2020 går av stapeln 5-7 mars och du kan fortfarande anmäla din klass att delta

SciFest 2020 - En injektion av kunskapslust!

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, arrangerar tillsammans i år vetenskapsfestivalen SciFest. Platsen är Fyrishov och den 5 - 7 mars ges lärare, elever och vårdnadshavare möjlighet att träffa forskare, uppleva vetenskap och bli inspirerad till fortsatta studier. Uppsala kommun är en av flera samarbetspartners.

 

SciFest erbjuder möjligheter för lärare att väcka elevers nyfikenhet och lust att förstå och ta reda på mer. Här finns ett stort utbud av aktiviteter anpassade för att passa in i läroplanen med möjlighet till förberedelse- och uppföljningsmaterial.

 
Snart öppnar bokningen
Torsdag 5 mars och fredag 6 mars är SciFest 2020 öppen för skolklasser som bokar tider till workshop, föreläsning eller show. Då kan du börja anmäla:
Mellanstadiet:  4 februari, från klockan 16.00.

Högstadiet: 5 februari, från klockan 16.00.

Gymnasiet:  6 februari, från klockan 16.00.

 

Fyrishov och Multihallarna håller portarna öppna klockan 8.30-16.30. Mellan 9.00 och 16.00 pågår de aktiviteter du hittar i bokningsschemat på https://www.scifest.se/skola/

 

Transport till

För er som inte har tillgång till stadsbussar finns erbjudande om ordnad busstransport till SciFest. Huvudmannen bekostar transporterna. Tag kontakt angående bokning med

christina.belin-marmen@uppsala.se senast 14 februari.

 

Vårdnadshavare är också välkomna
Informera gärna vårdnadshavare om SciFest 2020. De är välkomna, gärna tillsammans med sina barn, lördag 7 mars. Fritt inträde för alla.

 

Information

Mer detaljerad information skickas till lärare och skolklasser som bokat in sig på minst en aktivitet.

Den senast uppdaterade informationen finns alltid här: https://www.scifest.se/

 

 

 

26 februari 2020