Rekryteringsutbildning för blivande skolledare, 2021

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom Uppsala kommun och vill ha en plattform att stå på i en eventuell framtida roll som skolledare i någon av kommunens skolformer.

Kursen omfattar 7,5 hp och består av Uppsala universitets rekryteringsutbildning, som ligger inom avdelningen för rektorsutbildning, kompletterad med utbildningspass internt inom kommunen.

Det här är en av de attraktiva utvecklingsmöjligheter som Uppsala kommun erbjuder dig som är förskollärare eller lärare med lämplighet och intresse för ett framtida skolledaruppdrag. Den är en del i arbetet med karriärsteg för lärare och för att trygga vår framtida chefsförsörjning. När platser utlyses till kursen lämnar respektive rektor mer information. 

Dilsha Senay, förskollärare som idag är rektor, är en av dem som gått kursen. Läs om hur hon upplevde kursen och vilken nytta hon har av den idag.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Rekryteringsutbildning för blivande skolledare, 2021