Professionsutvecklingskurs

Utlysningen vt- 21 med kursstart ht-21 är pausad pga pandemin, ny utlysning kommer under ht- 21.

Läsåret 2020–21 erbjuder Uppsala kommun en skolformsinriktad professionsfördjupande kurs på 7,5 HP i samarbete med Uppsala universitet. Syftet är att stärka förskollärares och lärares professionsutveckling och att ge verktyg för att utveckla den egna undervisningen.

 

Utlysning av fortbildningskurs för lärare inom förskolan.

Utlysning av fortbildningskurs för lärare inom grundskolan och gymnasieskolan.

Kurs i professionsutveckling för förskollärare

Kurs i professionsutveckling för lärare åk F–5

Kurs i professionsutveckling för ämneslärare åk 6–9 och gymnasieskolan

Uppdaterad: