Professionsutvecklingskurs

Inom ramen för Utbildningsnämndens beslut om utvecklingsvägar för lärare och förskolelärare har medel avsatts för att utveckla en professionsutvecklingskurs. Under läsåret 2018-19 har en pilot genomförts med ett 50-tal lärare i två grupper. En förskollärargrupp och en grupp för högstadie- och gymnasielärare i svenska och historia. Syftet med kursen är att när man som lärare varit i gång några år skall få möjligheten att utmanas och utvecklas i sin profession. Därför ges inte heller kursen utifrån skolnivå utan enskild lärare anmäler sig själv. Kollegiala arbetsformer tillämpas sedan över skolgränser i seminariegrupper. Kursen är på 7,5 HP och planeras att ges löpande. Inför läsåret 2019-2020 utökas kursen med en grupp mot årskurs 1-6 och ämnet matematik för högstadie- och gymnasielärare.

Professionsutbildning

Så mycket mer att lära sig

– Det är jätteintressant! Jag få så många nya tankar om min egen undervisning.

Hösten 2018 startade ett pilotprojekt – ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet – en kurs i professionsutveckling. Calle Håkansson är en av de som går kursen och samtidigt har möjlighet att påverka hur den utformas.

Calle Håkansson

– Syftet är att få reflektera över sin egen yrkespraktik tillsammans med andra, berättar han. Och att få ta del av aktuell pedagogisk forskning. Sådant som många längtar efter, men sällan får tillfälle att göra!

Piloten öppnades för legitimerade lärare på högstadiet eller gymnasiet, med behörighet i svenska, historia eller företagsekonomi (och för förskollärare i en annan grupp). Fyra träffar är inplanerade under läsåret 2018/19 och kursen ger 7,5 högskolepoäng. På menyn står möjligheter att reflektera över kärnprocesser i klassrummet, att fördjupa sig ämnesdidaktik samt verktyg för att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet till undervisningen. För Calle Håkansson har en av de största behållningarna varit bristen på samsyn.

– Det är spännande att se hur motstridig forskningen faktiskt är, säger han. Det är så många olika falanger som står mot varandra och så många pedagogiska trender.

Samtidigt finns det sådant de flesta är överens om.

– Det finns mycket forskning som pekar på att de flesta pedagogiska metoder har sina fördelar, så länge läraren själv tror på det som görs och är engagerad, säger Calle.

Här kan du läsa utlysningstexten för högstadiet och gymnasiet 2018–2019 (PDF, 151 KB)

Här kan du läsa utlysningstexten för förskolan 2018–2019 (PDF, 234 KB)

Uppdaterad: