Professionsutvecklingskurs

Läsårets utlysning är pausad. Håll utkik på Pedagog Uppsala för ny utlysning.

Vanligtvis erbjuder erbjuder Uppsala kommun en skolformsinriktad professionsfördjupande kurs på 7,5 HP i samarbete med Uppsala universitet. Syftet är att stärka förskollärares och lärares professionsutveckling och att ge verktyg för att utveckla den egna undervisningen.

Kurs i professionsutveckling för förskollärare

Kurs i professionsutveckling för lärare åk F–5

Kurs i professionsutveckling för ämneslärare åk 6–9 och gymnasieskolan

Uppdaterad: