Boktips för skolutveckling

Sara Lundberg16 januari 2019

Malin Frykman är verksamhetsutvecklare i Kungälvs kommun och har en bred erfarenhet av digitalisering inom skolan ur en skolledares perspektiv.

Hon har dessutom gett ut två böcker inom området, "Skolledare i en digitaliserad värld" och "Formativt ledarskap i en digitaliserad värld"med tillhörande webbsida där det finns förslag på djupläsning, modeller för att arbete med böckernas innehåll i sin egen verksamhet, modeller och mallar för hur man kan visualiser sitt systematiska kvalitetsarbete i den egna organisationen. 

http://www.skolledareiendigitalvarld.se/

Skärmavbild

(0)Kommentera

Kommentarer(0)