Utveckling och förändringsledning

Hur leder man ett förändringsarbete? Hur skapar man förutsättningar för ett gott utvecklingsarbete? Skolan står inför många utmaningar, den ökade digitaliseringen, de nya läroplanerna, rapporter gällande bristande trygghet, studiero och kunskapsresultat. Hur kan vi tillsammans utveckla och förändra den svenska skolan till en trygg, lugn och kunskapsfokuserad digital plats? Här är inspiration och goda exempel.

 • Boktips för skolutveckling

  Sara Lundberg2019-01-16

  Malin Frykman är verksamhetsutvecklare i Kungälvs kommun och har en bred erfarenhet av digitalisering inom skolan ur en skolledares perspektiv.

  Hon har dessutom gett ut två böcker inom området, "Skolledare i en digitaliserad värld" och "Formativt ledarskap i en digitaliserad värld"med tillhörande webbsida där det finns förslag på djupläsning, modeller för att arbete med böckernas innehåll i sin egen verksamhet, modeller och mallar för hur man kan visualiser sitt systematiska kvalitetsarbete i den egna organisationen. 

  http://www.skolledareiendigitalvarld.se/

  Skärmavbild

  (0)Kommentera
 • LIKA - resultat 2018

  Sara Lundberg2019-01-16

  Ett inlägg baserat på rektorers och förskolechefers delade värderingar i verktyget LIKA - it-tempen för skola och förskola augusti 2018. 

  Att granska data från LIKA är verkligen en känsla av att ha örat mot rälsen. Här talar landets rektorer och förskolechefer om hur läget är på deras enheter, ärligt och rakt, eftersom de får en handlingsplan baserad på skattningen de gör. LIKA är så mycket mer än bara ett skattningsverktyg och vi önskar att fler delar sina värderingar för att på så vis tala om var behoven och utmaningarna finns. Inte minst kan det vara ett viktigt verktyg för skolorna när man anpassar verksamheten till nya styrdokument och digitaliserade nationella prov.

  Här kan du ta del av 2018 års samlade rapport "Örat mot rälsen"
  Film
  Skrift

  Vill du dessutom följa SKL och deras blogg om LIKA:
  http://lika.sklblogg.se/ 

  (0)Kommentera
Visar 1 - 2 av 2