Motivation och mindset

Hur motiveras vi att fortsätta trots att det ibland tar emot? Hur påverkar vårt mindset hur vi förhåller oss till misslyckanden? För att utvecklas behöver vi vara motiverade. Vilka förutsättningar är viktiga för motivation? Det försöker Alva Appelgren beskriva i sin bok "Motiverad - feedback, mindset och viljan att utvecklas".

Men vad säger egentligen Alva om detta med motivation? Vi gör ett försök att sammanfatta hennes bok och forskning om vikten av feedback för motivation och även länka till andra aktuella inlägg inom motivation och mindset. 

Alva Appelgren är en forskare och författare som har forskat om just motivation, mindset och feedback. Hennes bok "Motivation - feedback, mindset och viljan att utvecklas" som kom ut våren 2018 har under läsåret 2018/2019 lästs av alla ledare inom Uppsala grundskolor för detta med feedback och mindset för att skapa motivation är inte helt enkelt. 

I boken lyfts olika typer av feedback och Alva refererar bland annat till Carol Dwecks forskning när det kommer till hur dessa kategoriseras. Det två stora kategoriserna som nämns är, karaktärsfeedback och processfeedback. Dessa olika typer av feedback karakteriseras av olika sätt att se på prestation och hur den har utvecklats.

Ett exempel på karaktärsfeedback kan vara "Vad duktig du är, alla rätt! Du måste vara smart." och ett exempel på processfeedback kan vara "Vad du har kämpat! All träning gav verkligen effekt och du har klarat provet!" Dessa olika sätt att tillämpa feedback ger enligt boken olika resultat både på mottagarens prestation och självkänsla. De olika sätten att förmedla feedback bygger på olika typer av mindset hos personen som ger den, det dynamiska eller det statiska.

Så vad är då mindset? 

Jo, mindset är ett sätt att tänka skulle man kunna säga och vilket mindset vi har påverkar hur vi beter oss och agerar i olika situationer. En person med ett statiskt mindset som misslyckas med en uppgift kan tänka "Jag är så dålig, jag kommer aldrig att klara detta" medan en person med dynamiskt mindset tänker mer "Jag var inte tillräckligt påläst denna gång, nästa gång ska jag se till att vara bättre förberedd. Då kommer jag att lyckas." Vilken typ av mindset en person eller ledare har smittar också av sig på omgivningen och kan skapa en stämning av antingen det ena eller det andra på en hel arbetsplats. Därför är det viktigt att som ledare, lärare eller kollega fundera över hur vi vill att omgivningen ska känna och agera i situationer då de behöver prestera.

Vi behöver fundera över hur vi kan vara behjälpliga i att skapa den motivation som krävs för att en person ska orka och vilja försöka trots att de kanske inte lyckades första gången. Motivation och mindset är alltså en viktig faktor för inlärning och för ledarskapet. Som ledare/lärare påverker vårt mindset och vårt sätt att ge feedback motagarens prestation. Exempel på studier kring detta finns det i Alvas bok och kort kan man säga att de som får feedback av en person med ett mer dynamiskt mindset blir mer angelägen om att kämpa och försöka igen trots eventuella motgångar. De som får processfeedback presterar också bättre i ett första skede vid tester bara genom att få kommentarer av olika slag inför testet. 

Du vet säkert redan vilket håll du själv lutar åt när det kommer till mindset och om du känner att du ofta hamnar i ett statiskt mindset så finns det medel för att själv utveckla ett mer dynamiskt sätt att förhålla sig. Det är inte enkelt att förändra sitt eget mindset eller hur du förhåller dig till andra genom feedback men det går. Praktiska tips på hur man kan börja tänka och öva för att skapa denna förändring hos sig själv och på så vis spilla över den på sin organisation eller klass finns det i boken. 

Snabbtips

För er som vill ha lite snabbtips kommer här några slutsater gällande vilka faktorer som gör att människor, unga som gamla, känner motivation och motiveras att engagera sig och att fortsätta trots att det ibland inte blir som man tänkt sig:

  • Möjlighet att kunna påverka sin egen situation
  • Tydliga mål
  • Rätt svårighetsgrad
  • Tillåtelse att misslyckas
  • Feedback och tydlighet

Här kan du också se två korta filmer med Alva där hon med egna ord beskriver feedback kopplat till ledarskap och motivation:
Feedback och ledarskap
Feedback och motivation

Fler tips om du vill fördjupa dig inom ämnet mindset och motivation är att läsa och lyssna till Carol Dweck och hennes forskning. Carol Dwecks TEDtalk är väl värt att lyssna till. 

Även ett något äldre TEDtalk av Bill Gates kan vara spännande att reflektera kring. 

 

Uppdaterad: