IBIS-instruktör

I mitten av september 2020 startar en uppdragsutbildning för IBIS-instruktörer. Kursen ges vid EDU Uppdrag och är på 7,5 högskolepoäng.Det övergripande innehållet fokuserar på professionsutveckling med särskilt fokus på klassrumsprocesser.Utbildningen är avsedd för personer som ska kunna ansvara för implementering av IBIS-programmet framöver. Kursen kan ingå i en så kallad praktikmaster.

Uppdaterad: