SPSM och tillgängligt lärande

Sara Lundberg16 januari 2019

Tillgänglig lärmiljö är ett begrepp som används ofta inom skolan, men vad menar man när man pratar om tillgänglighet? SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) beskriver begreppet på sin webbplats: "Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön."

Inom grundskolan arbetar vi med tillgängliga lärmiljöer som ett av våra fokusområden och många skolor använder sig av SPSM:s värderingsverktyg. Ett verktyg som bygger på tillgänglighetsmodellen och som avser att underlätta det praktiska arbetet på skolan med att göra lärmiljön mer tillgänglig. V

Här hittar du värderingsverktyget och får tips på hur du kan arbeta med det som ett stöd i skolans utvecklingsarbete.