Avhandling om inkludering

Sara Lundberg15 januari 2019

Lärare känner ofta en frustration över att inte kunna inkludera elever med beteendeproblematik i klassrummet. Detta kan skapa en känsla av misslyckande och risken finns att problemet tillskrivs eleven och inte skolsituationen.

Detta ville Ulrika Gidlund titta närmare på in sin avhandling. Avhandlingen bygger på hur lärare pratar om elever med beetendepropblematik och hur deras sätt att prata om eleverna också skapar olika förklaringsmodeller. Ulrika säger att hon överaskades över att lärare ofta lägger problemen hos eleven även om man specialpedagogiskt ofta prata om att problemen ligger i miljön och i bemötandet. 

Läs Ulrika Gidlunds avhandling.