Tillgängligt lärande

Tillgängligt lärande är ett av de tre prioriterade områdena inom Uppsala grundskolor. Tillgängligt lärande handlar om en likvärdig undervisning som bygger på tillgänglighet, delaktighet och inkludering. Skolan skall möta varje enskild individ utifrån hens förutsättningar och med respekt för individen. Här kommer vi att uppdatera vad vi i Uppsala gör för att jobba med detta utvecklingsområde.

 • Peter Lippman 2020

  Magnus Blixt2020-11-30

  Peter Lippman är en inspirerande och erfaren talare med fokus på tillgängliga lärmiljöer. Han har arbetat som lärare, bor i Australien men brukar åka till Sverige 2-3 gånger per år för att arbeta tillsammans med olika skolor – han var bland annat på Tiunda i hösten 2019. 16 mars 2020 stod han på flygplatsen i färd att flyga hit och tala inför en helt fullsatt aula i Nannaskolan, men vände som tur hem igen.

  27 november 2020 lyckades vi dock få till ett webbinar som du kan se nedan - Nota Bene att denna sida eller länk INTE får spridas vidare utanför skolan. Hur mycket vi än gillar #sharingiscaring är det här en ersättningsfråga och priset för att lägga det hela helt öppet hade blivit ett annat. Tack till alla skolor och EdTest som gjorde det möjligt!

   

  11/12-20 har vi en informella uppföljingsworkshop "Q&A" där var och en som har möjlighet kan delta (detta kommer inte spelas in, utan är ett liveevent). Se mer info och anmälan här. 

 • Avhandling om inkludering

  Sara Lundberg2019-01-15

  Lärare känner ofta en frustration över att inte kunna inkludera elever med beteendeproblematik i klassrummet. Detta kan skapa en känsla av misslyckande och risken finns att problemet tillskrivs eleven och inte skolsituationen.

  Detta ville Ulrika Gidlund titta närmare på in sin avhandling. Avhandlingen bygger på hur lärare pratar om elever med beetendepropblematik och hur deras sätt att prata om eleverna också skapar olika förklaringsmodeller. Ulrika säger att hon överaskades över att lärare ofta lägger problemen hos eleven även om man specialpedagogiskt ofta prata om att problemen ligger i miljön och i bemötandet. 

  Läs Ulrika Gidlunds avhandling.

 • SOS-lådor, klassrumskit och hjälplåda - kärt barn har många namn

  Sara Lundberg2019-01-16

  Ni känner alla till stressbollen och den senare ljudliga fidgetspinnern som många elever tycker om att fippla med för att hålla koncentrationen uppe när de förväntas sitta stilla och lyssna eller koncentrera sig på en sak. Att alla elever tar med sig egna hjälpmedel för detta ändamål har visat sig vara inte helt oproblematiskt.

  Fidgetspinners låter för mycket och stressbollar som kommer bort eller glöms på bussen kan snabbt bli ett onödigt problem. Många skolor löser nu detta med en SOS-låda, eller Klassrummskit med just olika typer och varianter av hjälpmedel som eleverna kan plocka och använda vid behov.

Visar 1 - 3 av 4 Visa fler