Skolbarnen och internet

Sara Lundberg16 januari 2019

iiS - Internetstiftelsen har genomfört en undersökning som heter "Skolbarnen och internet" som syftar till att förmedla statistik över elevernas digitala kompetens genom internetanvändande och hur den stöds av skolan. Rapporten genomfördes innan de nya skrivningarna i läroplanen blev obligatoriska och kan ses som en nolllägesavstämning. Alla elever, 100%, anser att internet är viktigt.

I rapporten framgår också att svensk skola kommit en bit på väg när det gäller undervisning i programmering, källkritik, upphovsrätt och kränkningar på nätet men att vi har en bit kvar och att det inte är jämlikt mellan skolorna i landet. Flertalet elever svarar också att undervisning inom dessa områden inte är ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen utan genomförs några gånger per termin. 

 Laptopskärm med text

Intressant med rapporten är att elevernas upplevda digital kompetens ökar om de har tillgång till en egen dator och undervisingen blir mer inriktad på att utveckla elevernas digitala kompetens om eleverna har tillgång till ett eget verktyg. Samtidigt ökar andelen elever som har ett eget digitalt verktyg att tillgå från förra undersökningen. Kan man då dra slutsatsen att elevernas ökade kompetens stiger i takt med att skolan ökar andelen elever med en egen dator?

Läs rapporten Skolbarnen och internet i sin helhet.