Nationella digitaliseringsstrategin för skola

Sara Lundberg16 januari 2019

Skärmavbild

Skolan har en alldeles egen nationell strategi för digitalisering. Den innhåller tre fokumområden och fokusområde 3 heter Forskning och uppföljning. 

Läs handlingsplanen på Skoldigiplan.se. 

Läs den internationella digitaliseringsstrategin på regeringen.se.