Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Sara Lundberg18 mars 2019

Idag lämnar SKL över en handlingsplan till regeringen gällande skolans digitalisering. Handlingsplanen har gjorts i nära sammarbete med RISE och Skolverket men även andra aktörer så som näringsliv, akademin, verksamma lärare, förskollärare, rektorer, elever och andra beslutsfattande skolfolk har bidragit. 

Handlingdplanen ger förslag på 18 konkreta initiativ som alla kategoriseras inom:

  • Digital kompetens
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning

Det finns en stark efterfrågan på nationell samordning där också stöd och vägledning vid kompetensutveckling nämns som viktiga komponenter att ta hänsyn till. Även mer och flerdisiplinär forskning samt gemensamma standarder finns ett behov av. 

"Regeringen har ambitiösa mål i sin digitaliseringsstrategi. Det är bra. Men det medför också ett betydande arbete samt kostnader för huvudmännen. Regeringen behöver göra en konsekvensanalys av kostnaderna, liksom en analys av följderna om huvudmännen inte når målen", säger Lena Micko.

Här kan du ta del an Handlingplanen i sin helhet: 
Nationell handlingsplan för skolans digitalisering.pdf (PDF, 2 MB)