Teknikkrångel i skolan

Sara Lundberg21 februari 2019

Skolverket kom idagarna ut men en ny rapport som visar att teknikkrångel är ett utbrett problem på landets skolor. Många lärare upplever att teknikstrul hindrar dem i sin undervising. 

Gällande tillgången på datorer eller lärplattor i landets skolor så ser dock siffrorna ljusare ut och idag går det igenomsnitt 1,3 elever per dator i grundsskolan jämfört med 1,9 år 2015. Lärare upplever ockspå ett minskat behov av kompetensutveckling gällande digitalkompetens även om drygt hälften av lärararna fortfarande önskar kompetensutveckling inom fler områden. 

Här kan ni ta del av skolverkets pressmeddelande, raporten i sin helhet och ett uttalande från generaldiraktör Peter Fredriksson. 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-02-20-fler-datorer-i-skolan-men-teknikkrangel-skapar-problem