Ansiktsigenkänning som närvarosystem

Sara Lundberg21 februari 2019

I Skellefteå testar en gymnasieskola ansiktsigenkänning som metod för närvaroraportering. Reaktionerna har varit positiva från lärara, elever och vårdnadshavare. Syftet med testet är att se om man kan minska lärares administrativa börda genom att på detta sätt ta hjälp av AI. Läs mer om det spännande projektet här:
http://www.mynewsdesk.com/se/skellefteakommun/pressreleases/skellefteaa-kommun-testar-ansiktsigenkaenning-2823792

Om greppet och metoden är förenligt med GDPR ska nu också testas av Datainspektionen och granskningsaledare Ranja Bunni säger så här i ett pressmeddelade "Vid ansiktsigenkänning används biometriska data för att identifiera personer. Sådana personuppgifter kan vara känsliga och därmed ställs särskilda krav enligt dataskyddsförordningen"