Skolverket rapporterar

Sara Lundberg12 februari 2019

I Uppsala grundskolor jobbar vi som ni vet med BFL i nätverksform för lärare och alla skolledare har som tema för vårens pedagogiska utvecklinggrupper (PUG) att fundera och utbyta erfaranheter gällande det formativa ledarskapet. Arbetet syftar mot att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och skapa större likvärdighet mellan skolorna i kommunen när det kommer till bedömning och betygsättning samt i dialog mellan skolldare belysa vilka förutsättningar lärarna på de olika skolorna har att diskutera och utbyta erfarenheter om just detta. 

Jag gissar därför att alla pedagoiger och skolledare i Uppsala är intreserade av den rapport som Skolverket kom ut med i dagarna. En rapport som slår fast att det råder stora skillnader i betygsättning mellan olika skolor i landet. Skolverkets samanfattning och rapporten i sin helhet kan du läsa här. Rapporten har redan gett upphov till både debattartiklar och blogginlägg. Vad tänker du när du läser den?

Rapport betygsättning

Trevlig läsning!