PUG skolledare

Sara Lundberg17 januari 2019

Under våren fortsätter alla skolledare i Uppsalas grundskolor med sitt arbete i pedagogiska utvecklingsgrupper - PUG. Dessa har temat "formativt ledarskap - modeller för en lärande organisation".

Arbete i grupp

Dokumentation och lärdomar från dessa PUG-grupper presenteras på olika sätt här på webben.