Nätverk BFL för lärare

Sara Lundberg16 januari 2019

Under våren 2019 kommer vi i grundskolan att starta upp ett nätverk för lärare i hela kommunen som syftar till att dela goda exempel och utvecklas tillsammans  mot ett ökat formativt förhållningssätt i våra skolor. Nästan samtliga skolor i kommunen är representerade i nätverken som under våren kommer att inehålla olika teman som bygger på BFL:s nyckelstrategier för lärande. 

  1. tydliggöra mål och kunskapskrav 
  2. synliggör lärandet
  3. feedback - återkoppling 
  4. aktivera eleverna som lärresurser för varandra
  5. aktivera eleverna som ägare av sin egen lärprocess

Dokumentation och lärdomar från de olika nätverksträffarna kommer på olika sätt att presenteras här på webben.

Lärare elev