Lektionsstruktur - Stavby skola

Linda Wallberg4 februari 2019
På nätverksträffen för område D kom diskussioner kring gemensam lektionsstruktur upp och vi fick höra exempel både från Nåntunaskolan och Stavby skola. Nedan kan ni ta del av hur Eva Ek beskriver hur Stavby skola jobbar och vilka vinster hon ser med det. 
Eva Ek
Hej, Stavby skola här!
Vi har en fast lektionsstruktur på våra lektioner. När eleverna kommer in i klassrummet (F-9) är vi där i förväg och har skrivit dagen lektionsplanering och mål på tavlan. Den har vissa punkter som alltid finns med:
  1. Samling
  2. Återblick
  3. Sedan kommer punkterna för den gällande lektionen och hur många de är beror helt på. Sedan på slutet så kommer återigen en fast punkt:
  4. Avslutning
    Under den sista punkten repeterar vi dagens lektion helt kort. Vi ställer frågan: Vad gjorde vi idag? Vad lärde vi oss idag? Och sedan berättar vi kort om vad som kommer på nästa lektion.
När vi skulle börja med detta kände jag spontant att det nog kommer bli enformigt och tråkigt. Jag kände osäkerhet vad det gällde tidsdispositionen, man vet väl aldrig hur långt man hinner, tänkte jag. Men såhär efteråt har jag svårt att tänka mig att göra på annat sätt. Det finns så många vinster. En Norsk undersökning av en skola som arbetade efter detta under ett projekt som heter SMILE hade visat att denna fasta lektionsstruktur gav 3 min mer effektiv inlärning per lektion. Det blir många minuter på en skoltid det. Det var det argumentet som fick mig att vara beredd att köra.
 
Detta är de vinster som jag tycker att det ger:
Eleverna är trygga och vet vad som gäller. De har kontroll och ser på punkterna hur vi får sakerna gjorda.
Jag är bättre förberedd, jag tvingas tänka igenom, tidsdisponera och variera. De flesta av lektionerna jag har är över 60 min.
Överinlärningen i slutet av lektionen och återblicken i början av nästa gör att många fler elever lär sig sakerna, fler är med på tåget.
Det känns bra att avsluta och inte bara släppa eleverna när tiden är slut, det blir en bättre helhet.
 
Sedan använder vi glasspinnarna under lektionerna för att dela ut ordet. Vårt mål är att alla ska delta muntligt varje lektion och i återblicken och avslutningen finns många chanser till öppna och bra frågor som gör att alla kan svara.
 
Hoppas att det kan inspirera fler:)
För fler frågor, kontakta gärna Eva : eva.ek@skola.uppsala.se