Det skriftliga omdömet - forskning om lärarens myndighetsskrivande

Sara Lundberg16 januari 2019

Alla lärare som undervisar i åk 1-5 är skyldiga att en gång per läsår skriva ett skriftligt omdöme i sina ämnen, dels för att beskriva nuläget med också i syfte att stödja elevens lärande framåt.

Riktlinjer för det skriftliga omdömet hittar ni här.

I avhandlingen Lärares bedömningsspråk: Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen analyserar Annelie Johansson språket och formuleringar i 2200 skriftliga omdömen. Ta gärna del av avhandlingen och artikel nu när vi i Uppsalas grundskolor tittar närmare på bedömning som för lärandet framåt, BFL. 

Läs avhandlingen Lärares bedömningsspråk: Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen.

Läs artikel Lärare antar olika roller i skriftliga omdömen.