Återkoppling från nätverksträff 4 - Kamratrespons

Linda Wallberg9 maj 2019

På den fjärde nätverksträffen var temat Kamratrespons, alltså den fjärde strategin inom BFL. Elever som lärresurser för varandra är ett annat begrepp för samma innebörd. 

 

För att kicka igång temat tittade vi på denna film om kamratrespons

Under veckan fick vi ta del av många bra exempel på just detta och en stor del kom att handla om eleverna som lärresurser för varandra genom KL - kooperativt lärande. Flera lärare som deltar på nätverket jobbar aktivt med KL och vi fick ta del va flera miniföreläsningar. Vi testade även att applicera några av KL- strukturerna på de diskussionsuppgifter som vi hade. 

Här testar vi "Mötas på mitten"

 

För att läsa mer om kooperativt lärande - klicka här. På första sidan kan du även ta del av Anna-Lena Ekströms (Vänge skola) föreläsning om kooperativt lärande och som fått motta pris av Kungliga Vetenskapsakademin för sina lärargärningar och arbete med kooperativt lärande. Grattis Anna-Lena!

 

Jessika Svahn, Bälinge skola berättar övergripande om Kooperativt lärande

 

Elin Hellerstedt och Malin Alenstål, Hågadalsskolan och nybörjare inom KL berättar om vilka strukturer de brukar använda sig av.