Återkoppling från nätverksträff 3

Linda Wallberg10 april 2019

På nätverksträff 3 var temat återkoppling/feedback. Upplägget för träffen såg ut på detta vis: 

Nätverksträff 3 

Feedback 

14.30-14.45 

Intro/fika 

14.45-15.00 

Dela med varandra hur ni återkopplar nätverken på era skolor.  

Skriv i Padlet 

15.00 - 15.15 

Miniföreläsning "Feedback" 

 15.15 - 15.30 

Föreläsning BFL 

 15.30- 15.50 

Citat allmänna råden (Skriv i Padlet) 

15.50-16.00 

Diskussion helgrupp + dela börjor på feedback

16.00 - 16.30  

Från formativt till summativt i Unikum (föreläsning) + diskussion 

 
PP föreläsning BFL (PPTX, 192 KB)

PP föreläsning Unikum

 

Några exempel på hur det ser ut på de olika skolorna med att ta arbetet med nätverket vidare:

 

Här är exempel på "börjor" för att ge feedback till elever