Bedömning för lärande

Här är aktiviteter i Uppsalas grundskolor som kopplas samman med begreppet bedömning för lärande eller formativt förhållningssätt. Uppsala grundskolor har som ett av tre fokusområden att utveckla undervisningen och ledarskapet i våra skolor mot en ökad formativ och lärande skola. Allt för att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

 • Inför nätverksträff 3 - Återkoppling

  Linda Wallberg2019-03-17

  Inför nätverksträff 3 - Återkoppling 

   

  Återkoppling är strategi nr tre inom BFL och är således temat för träffen nästa vecka. Förbered er gärna genom:  

  1. “De fem stora”, Ersgård s. 123-133 och s.136 Dylan Williams sju råd om effektiv feedback 

  Alternativt:  

  1. “Bedömning för lärande”, Lundahl s. 127-134 

   

  1. “Allmänna råden”, Skolverket s. 20-21 (Dokumentation) och s.27-30.  

   

  1. Läs också gärna detta blogginlägg om Alva Appelgrens bok “Motivation”  på Pedagog Uppsala 

  Här finns också en intervju med Alva i podden Lundberg & Wallberg  

   

  Återkoppling är temat och det vore kul om du redan nu känner att du vill köra en miniföreläsning om hur du jobbar med återkoppling med dina elever. Hojta till i så fall. 

   

  Ni har även en uppgift till nästa vecka som är att ta med er hur ni har satt igång att jobba med att sprida det ni gör på nätverket vidare till kollegor. Detta kommer vara en inledande uppgift som ni kommer få dela med varandra i mindre grupper.  

 • Återkoppling nätverk 2

  Linda Wallberg2019-02-22

  Temat för nätverkets andra vecka var strategi nr två inom BFL - Synliggöra lärandet. Det finns så många ideér och tankar, tips och strategier hos Uppsalas lärare och äntligen har vi ett forum för att dela och lära av varandra. 

  Under veckan fick vi bland annat ta del av Gunilla Bergqvists (Björklinge skola) föreläsning om Cirkelmodellen.

  Eva Ek (Stavby skola) körde en miniföreläsning om den gemensamma lektionsstrukturen på skolan.

  Eva Ek

   

  Vi fick också veta mer om vad VÖL diagrammet är för något, det spontanföreläste Sissela Montas (Lindbackens skola) om:

  Elina Lundberg, Björklinge skola, kom ALLA FYRA DAGAR och föreläste om hur hon använder Forms i undervisningen för att synliggöra lärandet. Och jag tror att en hel del kommer testa det som Elina föreläste och hade workshop om. Här finns hennes inspelade genomgångar.  Elina går också att följa på Instagram @elinas_klassrum TUSEN TACK ELINA!

  Elina Lundberg

   

  Tankar kring vad som skulle göras till nästa gång

   

  Samtal om att synliggöra lärandet

   

  Vi fick också erfara hur himla bra det är när vi kan lösa utmaningar tillsammans och det funkade ju fin fint med att köra en föreläsning genom Teams. Område C på plats på Stationsgatan och jag hemma.

  Föreläsningen i PP form kan ni ta del av här. 

 • Skolverket rapporterar

  Sara Lundberg2019-02-12

  I Uppsala grundskolor jobbar vi som ni vet med BFL i nätverksform för lärare och alla skolledare har som tema för vårens pedagogiska utvecklinggrupper (PUG) att fundera och utbyta erfaranheter gällande det formativa ledarskapet. Arbetet syftar mot att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och skapa större likvärdighet mellan skolorna i kommunen när det kommer till bedömning och betygsättning samt i dialog mellan skolldare belysa vilka förutsättningar lärarna på de olika skolorna har att diskutera och utbyta erfarenheter om just detta. 

  Jag gissar därför att alla pedagoiger och skolledare i Uppsala är intreserade av den rapport som Skolverket kom ut med i dagarna. En rapport som slår fast att det råder stora skillnader i betygsättning mellan olika skolor i landet. Skolverkets samanfattning och rapporten i sin helhet kan du läsa här. Rapporten har redan gett upphov till både debattartiklar och blogginlägg. Vad tänker du när du läser den?

  Rapport betygsättning

  Trevlig läsning!

Visa färre Visar 4 - 6 av 13 Visa fler