Bedömning för lärande

Här är aktiviteter i Uppsalas grundskolor som kopplas samman med begreppet bedömning för lärande eller formativt förhållningssätt. Uppsala grundskolor har som ett av tre fokusområden att utveckla undervisningen och ledarskapet i våra skolor mot en ökad formativ och lärande skola. Allt för att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

 • Återkoppling från nätverksträff 4 - Kamratrespons

  Linda Wallberg2019-05-09

  På den fjärde nätverksträffen var temat Kamratrespons, alltså den fjärde strategin inom BFL. Elever som lärresurser för varandra är ett annat begrepp för samma innebörd. 

   

  För att kicka igång temat tittade vi på denna film om kamratrespons

  Under veckan fick vi ta del av många bra exempel på just detta och en stor del kom att handla om eleverna som lärresurser för varandra genom KL - kooperativt lärande. Flera lärare som deltar på nätverket jobbar aktivt med KL och vi fick ta del va flera miniföreläsningar. Vi testade även att applicera några av KL- strukturerna på de diskussionsuppgifter som vi hade. 

  Här testar vi "Mötas på mitten"

   

  För att läsa mer om kooperativt lärande - klicka här. På första sidan kan du även ta del av Anna-Lena Ekströms (Vänge skola) föreläsning om kooperativt lärande och som fått motta pris av Kungliga Vetenskapsakademin för sina lärargärningar och arbete med kooperativt lärande. Grattis Anna-Lena!

   

  Jessika Svahn, Bälinge skola berättar övergripande om Kooperativt lärande

   

  Elin Hellerstedt och Malin Alenstål, Hågadalsskolan och nybörjare inom KL berättar om vilka strukturer de brukar använda sig av. 

 • Inför nätverksträff 4 - Kamratrespons

  Linda Wallberg2019-04-16

  Inför nätverksträff 4 – Kamratrespons  

  Läs gärna: 

  s.133-134 “De fem stora”, Jesper Ersgård 

  s.135-144 “Bedömning för lärande”, Christian Lundahl  

  s. 125-141 “Arbeta formativt med digitala verktyg”, Patricia Diaz 

   

  Se gärna: 

  BFL- strategi 4, Lundahl https://www.youtube.com/watch?v=eP0KrXKgF64 

   

  Uppgift: 

  Hur jobbar du praktiskt i klassrummet med kamratrespons/kooperativt lärande? Vilka metoder och verktyg använder du?  

   

 • Återkoppling från nätverksträff 3

  Linda Wallberg2019-04-10

  På nätverksträff 3 var temat återkoppling/feedback. Upplägget för träffen såg ut på detta vis: 

  Nätverksträff 3 

  Feedback 

  14.30-14.45 

  Intro/fika 

  14.45-15.00 

  Dela med varandra hur ni återkopplar nätverken på era skolor.  

  Skriv i Padlet 

  15.00 - 15.15 

  Miniföreläsning "Feedback" 

   15.15 - 15.30 

  Föreläsning BFL 

   15.30- 15.50 

  Citat allmänna råden (Skriv i Padlet) 

  15.50-16.00 

  Diskussion helgrupp + dela börjor på feedback

  16.00 - 16.30  

  Från formativt till summativt i Unikum (föreläsning) + diskussion 

   
  PP föreläsning BFL

  PP föreläsning Unikum

   

  Några exempel på hur det ser ut på de olika skolorna med att ta arbetet med nätverket vidare:

   

  Här är exempel på "börjor" för att ge feedback till elever

Visar 1 - 3 av 13 Visa fler