Vi får inte ta för givet att det bara ska fungera

Utbildningar och möten hjälper inte, om vi glömmer bort grunden. Det anser Maria El Soudi, barnskötare på Ringmurens förskola, som jobbar och samtidigt läser vidare till förskollärare. En tuff insats som hon gör för att kunna påverka och vidareutvecklas i sitt arbete.

Maria El Soudi, barnskötare på Ringarens förskola– Vi behöver vara tydliga med vårt uppdrag inom förskolan. Det är viktigt att ha en organisation där det är tydligt vem som gör vad och varför. Förskolan utvecklas hela tiden och vårt arbete förändras med utvecklingen. Man får inte glömma bort att diskutera och lyfta det som många gånger kan anses självklart i arbetet med barnen.

Barnskötarens roll har förändrats

Maria har jobbat drygt 30 år som barnskötare, inom tre olika förskoleområden. Under åren har det skett stora förändringar i förskolan. Yrkesroller med ett förändrat ansvar och nya arbetssätt i förskolan har påverkat arbetet som barnskötare. Maria upplevde att uppdelningen av yrkesgrupper och förändringar i organisationen gjorde att arbetet började kännas mindre inspirerande. För att fortsätta med de saker som tidigare engagerat såg Maria ett behov av att vidareutbilda sig till förskollärare.
– Barnskötarna blev två händer och två ögon, som skulle utföra saker med barnen men ofta utan att få veta och förstå varför. Vi fick en organisation med utvecklingsgrupper, där förskollärare och chefer diskuterar, fördjupar och vidareutbildar sig och leder förskolan i pedagogiska och organisatoriska frågor. Då kändes det som om barnskötaren inte riktigt fick plats.

Vill bli uppmuntrad till vidareutbildning

Idag finns nya möjligheter inom den kommunala förskolan genom arbetslag där barnskötare är mer delaktiga. Men Maria vill mer än så för egen del.
– Som barnskötare kan man få ansvar för olika områden i förskolan men ansvaret för pedagogiken och undervisningen i förskolan är förskollärarens. I den nya läroplanen för förskolan lägger man ännu mer fokus på förskollärarens roll. Därför vill jag läsa vidare, för att få fortsätta jobba med det jag tycker är roligt.

Förskollärare har ett stort ansvar

Maria betonar att en förskollärare har stort ansvar. En förskollärare ska kunna organisera och planera sin verksamhet och undervisning. Genom att arbeta för ett gott samarbete i arbetslaget där alla känner ansvar, delaktighet och inflytande möjliggör förskolläraren en verksamhet där barnen lär och utvecklas.

– Förskolläraren ska kunna förklara och fördela uppdrag. Det är viktigt att arbeta tillsammans och skapa en samsyn, alla har inte samma bild av hur en dag på förskolan ska genomföras. Man får inte ta för givet att det bara ska fungera. Förskolläraren måste ta ett arbetsledarskap.

Hög igenkänning i studierna

Maria upplever att hon redan kan mycket av det som tas upp i utbildningen. Hon har kunnat validera VFU och kurser hon gått tidigare. Det svåra har varit att slitas mellan studier och jobb, men förskolans nya villkor för studieledig tid som kom "i halvlek" under utbildningen har underlättat.

– Det känns långt till våren 2021. Men jag tänker fullfölja!

 

Uppdaterad: